Obec Ryžoviště
ObecRyžoviště

Multifunkční dům Ryžoviště

 

 

logo logo                                                       

  
 
 
Celková rekonstrukce místního kina, který byl v letech 1970 – 1972 vybudován spoluobčany Ryžoviště a okolí v rámci akce Z.
 
Název projektu: Multifunkční dům Ryžoviště
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/03.00646
Prioritní osa: 4.- rozvoj venkova
Oblast podpory: 4.1. – rozvoj venkova
 
Vážení spoluobčané a příznivci obce Ryžoviště,
 
 dovolujeme si Vás touto cestou seznámit s projektem „ Multifunkční dům Ryžoviště“ , který je finančně podpořen dotaci z rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko ve výši 92,5% celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 5.750.380,51 Kč.
 
Stručný popis projektu: Obec Ryžoviště jako vlastník uvedené nemovitosti, se po celou dobu snažil budovu udržovat ve funkčním stavu, ale vše se dělo pouze v systému drobné záchovné údržby, nebo dobrovolnické práce, neboť na rozsáhlejší komplexní opravy nebyl dostatek finančních prostředků. Účelem stavby je celková rekonstrukce stávajícího objektu místního kina, aby bylo dosaženo lepšího komfortu a tím jeho využití co největším počtem obyvatel obce všech věkových kategorií.
Předmětem projektu jsou následující stavební úpravy:
- snížení a srovnání podhledů jak v sále a na jevišti, tak v přísálí, vestibulu, klubovnách, soc. zařízení a šatně.   
- srovnání hlediště do dvou výškových úrovní
- vybudování skladových prostor

 

- kompletní výměna elektrorozvodů
- kompletní výměna topných rozvodů + nové kotle
- výměna oken a vybudování nových oken v sále
- zateplení a fasáda
 
Na základě výběrového řízení byla hodnotící komisi jako dodavatel této akce vybrána stavební firma Bedřich Nykl, Světlá Hora.
 
O průběhu realizace akce, Vás budeme průběžně informovat.   
 
Eva Lašáková

 

Fotodokumentace  - k 1.9.2010 došlo u tohoto projektu

- ke snížení stropů

- ke kompletní výměně elektrozařízení

- k výměně vzduchotechniky

- k vybudování skladových prostor (bývalá místnost pro prodávání lístků a elektrorozvodna)

- vybudování soc. zažízení pro invalidy

-  úpravy vstupní části

- na stávající fasádě došlo k odsekání obkladů z kabřince, dále byl povrch srovnán vápenocementovou omítkou, na takto upravený podklad byl proveden kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu o tl. 100mm, povrchová úprava je provedená z probarvené silikátové omítky

- oprava komínu

- zahájeny práce na rozvodech vody, kanalizace

Multifunkční dům Ryžoviště - k 1.10.2010

Provoz Multifunkčního domu byl zahájen v pátek 3.12.2010 akci Mikulášské posezení se seniory, kdy měli naši senioři možnost shlédnout prezentaci projektu a projít si všechny místnosti této budovy. Ale vyvrcholením "Kolaudací" byla Mikulášská besídka s Mikulášskou zábavou 4.12.2010, kde v tento den navštívilo tento objekt více jak 200 spoluobčanů nejen z Ryžoviště. Následně se v prosinci konaly akce

- 17.12.2010 - Vánoční besídka, vysoupení dětí ze ZŠ a MŠ Ryžoviště

- 21.12.2010 - Členská schůze Sdružení obcí Rýmařovska - prezentace projektu 

- 25. 12.2010 - Štěpánská zábava 

- 29.12.2010 - Vánoční posezení , divadelní představení farníků z Břidličné a Ryžoviště v "Betlémě není místo"

- 30.12.2010 - Vánoční turnaj

- 31.12.2010 - Silvestr   

fotografie z těchto akcí najdete v rubrice fotogalerie obce

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Plánuj výlety

planujvylety.cz