Obec Ryžoviště
ObecRyžoviště

Úprava veřejného prostranství ve středu obce

Úprava veřejného prostranství ve středu obce  (15.4.2010)
Jedná se o obnovu stávajících opěrných zídek v blízkosti budovy OÚ, které dříve soužily spíše jako základy bytových domů. Zídka v levé části od OÚ přes silnici, vedoucí kolem chodníku, je postavena z lomových kamenů, které začínají ze zídky vypadávat, omítka drolit a tím se zídka stává pro občany nebezpečná. Z tohoto důvodu máme zájem zídku vyspravit a obložit ozdobnými tvárnicemi Novabrik. Na ploše nad uvedenou zídkou je postaven novinový stánek, který se již nevyužívá a není v majetku obce. Proto jsme vlastníka vyzvali k odstranění. Plochu nad zídkou máme zájem ohraničit obrubníky, zatravnit, obnovit záhon pro květiny, vysadit nové keře, zabudovat lavičky s pergolou, instalovat závěsné odpadkové koše,informační tabuli a zřídit plochu pro kontejnery na tříděný odpad. Druhá zídka, která se nachází přímo před vchodem do budovy Obecního úřadu na parc.č.st.40 navazující na zastřešený prostor před budovou (pergola - místo pro kočárky, kola) je taktéž v mnoha místech opadaná a popraskaná. Prostor pod pergolou , je z asfaltu, který se v létě lepí a je esteticky nevyhovující, proto máme zájem tento prostor obložit z mrazuvzdorné protiskluzové dlažby  

Získali jsme dotaci z Moracskoslezského kraje

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Plánuj výlety

planujvylety.cz