Obec Ryžoviště
ObecRyžoviště

Provozní řád dětského hřiště

Venkovní vybavení je v souladu s ČSN EN 1176
-1x chodící kláda
-1x basketbalový koš
-2x autíčko dřevěné
-1x pískoviště
-4x stolní set
-2x pružinová houpačka
-1x psací tabule
-1x houpačka klasik
-2x překlápěcí houpačka
-1x průlezka se skluzavkou hnědá
-1x lanová sestava
-1x domeček
-1x stůl pro stolní tenis
-4x hnědá lavička

1. Prvořadou povinností každého uživatele hřiště nebo kterékoliv jeho části je řídit se provozním řádem , pokyny dozírajících osob (starostka, zastupitel, zaměstnanec OÚ) a dobrými mravy.
2. Každý uživatel včetně mládeže do 18 let může bezplatně užívat tento areál.
3. Uživatel nesmí úmyslně ničit nebo znehodnocovat vybavení areálu, nebo jakkoliv hřiště znečišťovat.
4. Hřiště a jejich vybavení může být používáno pouze k tomu účelu, ke kterému je určeno tak, aby se neničil jejich povrch ani vybavení nevhodnou činností.
5. Do dětského koutku je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty.
6. Při odchodu z areálu je uživatel povinen uvést užívané hřiště do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál (dle dohody na OÚ), uklidit všechny odpadky do popelnice a sešlapané pet lahve do označené nádoby (u žlutých bytovek, nebo u paneláků).
7. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli hřiště.
8. Jakoukoliv činnost na hřišti provozuje uživatel pouze na vlastní nebezpečí, za újmu na zdraví nebo majetku uživatele provozovatel nezodpovídá.
9. Veškeré ztráty nebo poškození hřiště musí být ihned nahlášeny na OÚ tak, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě.
10. Rodiče i děti uklidí veškeré vybavení, které bylo použito, stáhnou ochrannou plachtu na pískovišti, kterou ukotví.
11. UPOZORNĚNÍ : V případě porušení těchto pravidel a nařízení bůže být uživatel vykázán z areálu a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení případně předmětem šetření Policie ČR.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Ukončení prázdnin 2020 3

Plánuj výlety

planujvylety.cz