Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů obce Ryžoviště

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce

Název vyhlášky
1/2024 Obecně závazná vyhláška obce Ryžoviště o místním poplatku z pobytu

2/2024 Obecně závazná vyhláška obce Ryžoviště o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

3/2024 Obecně závazná vyhláška obce Ryžoviště o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV 4/2020
OZV 6/2010 Pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ryžoviště
OZV 2/2019 Poplatek ze psů
5/2021 Ceník pro veřejné pohřebiště
5/2021 Řád veřejného pohřebiště obce Ryžoviště